OBLAČNE  STORITVE ZA UPRAVLJANJE GRADBENIH PROJEKTOV

Povežite, organizirajte in optimizirajte svoje projekte

Oglejte si video

Vas zanima več o Autodesk Construction Cloud

Okolje Autodesk Construction Cloud izboljšujejo potek dela s povečano zmogljivostjo, razširjeno medoperabilnostjo in novimi možnostmi načrtovanja!

Podroben opis vseh funkcionalnosti oblačnih storitev lahko najdete na strani:

autodesk.com/ConstructionCloud

Kaj je Autodesk Construction Cloud

Investicijski projekti v današnji dobi zahtevajo tesno sodelovanje distribuiranih timov v vseh projektnih fazah od zasnove do gradnje, ki pa je pogosto obremenjeno s problemom informacijskih silosov in s težavami v komunikaciji. Autodesk Construction Cloud odpravlja te ovire z enotno platformo v oblaku, ki povezuje vaše projektne skupine in podatke v realnem času v vseh fazah projekta, od zasnove do gradnje. Autodesk Construction Cloud z digitalizacijo projektne dokumentacije in potekov dela poveže procese snovanja in gradnje, uporablja podatke za spremljanje napredka in določanje benčmarkov, ter s tehnikami strojnega učenja analizira podatke za stalne izboljšave z ozirom na dejavnike tveganja kot so čas, stroški, kakovost in varnost.

Preberi informativno brošuro

OBLIKOVANJE

NAČRTOVANJE

GRADNJA

UPRAVLJANJE

Autodesk Construction Cloud produkti

Varno objavljajte in distribuirajte konstrukcijske risbe, dokumentacijo in modele v enotnem repozitoriju v oblaku.

GLAVNE ZMOGLJIVOSTI
 • Neomejeno shranjevanje
 • Nadzor nad dokumenti in shranjevanje različic za vse tipe datotek
 • Objavljanje Revit in AtuoCAD
 • 2D in 3D ogled in primerjava
 • Komplti dokumentov
 • Potek dela za odobritve
 • Označitev in komentiranje težav pri projektu

Optimizirajte poteke dela VDC & BIM s koordinacijo modelov in samodejnim zaznavanjem kolizij.

GLAVNE ZMOGLJIVOSTI
 • Dostop do 3D-modelov in navigacija
 • Združevanje, filtriranje in ogled modelov
 • Ustvarjanje prostorov za koordinacijo
 • Samodejno zaznavanje kolizij
 • Matrika kolizij
 • Združevanje modelov
 • Upravljanje težav
 • 2D in 3D primerjava

Povežite time, projektantom omogočite varno sočasno skupno delo, upravljajte izmenjavo projektne dokumentacije in preprosto razberite konstrukcijske spremembe.

GLAVNE ZMOGLJIVOSTI
 • Skupno delo v oblaku Revit
 • Nadzor dostopa
 • Spremljanje in časovnica
 • Koordinacija izložkov
 • Vizualizacija sprememb
 • Odpiranje težav ter dodajanje oznak in komentarjev

Upravljajte odpiranje in reševanje zahtev za predložitev informacij in predlogov ter zagotovite podporo za proaktivne programe upravljanja kakovosti in varnosti.

GLAVNE ZMOGLJIVOSTI
 • Upravljanje zahtev za predložitev informacij
 • Varnostni pregledi na mobilnih napravah
 • Upravljanje težav
 • Gradbeni dnevniki
 • Poročanje in analitika

Vas zanima več o Autodesk oblačnih rešitvah? Pokličite nas in vprašajte za nasvet!

Pokličite 01 530 11 18