V podjetju CGS plus letos praznujemo 30-letnico delovanja. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa smo morali tudi mi dejavnosti za obeležitev pomembnega jubileja premakniti na kasnejši čas. Objavljamo pa pogovor z direktorjem Tomažem Dimnikom, ki je osvetlil glavne usmeritve podjetja v zadnjem obdobju, načrte za prihodnost in nekatere najpomembnejše prelomnice oz. spremembe v 30-letnem delovanju podjetja.

»Prelomnic je bilo več,« pripoveduje Tomaž Dimnik, »vsekakor pa je v novejši zgodovini najpomembnejša prelomnica razdružitev dveh družabnikov podjetja v letu 2017. S to potezo je bila vsakemu od partnerjev omogočena samostojna pot in skrajšan proces sprejemanja strateških odločitev. Tako je lahko prišlo tudi do uresničitve strateške odločitve, da se začne podjetje CGS plus ukvarjati s 3D tiskanjem. Druga, enako pomembna prelomnica pa je bila ob koncu leta 2017, ko smo dobili možnost partnerstva z oddelkom podjetja HP za 3D tiskalnike ter status avtoriziranega prodajalca njihove tehnologije 3D tiskanja Multi Jet Fusion.«

Glavne usmeritve podjetja CGS plus po razdružitvi so ohranjanje in nadaljnje razvijanje že utečenih dejavnosti, ki so bile že prej del Dimnikovega ožjega tima. Med temi omeni prodajo in podporo programske opreme Autodesk za področje arhitekture, gradbeništva in strojništva, izobraževalno dejavnost na področju računalniških znanj, prodajo, podporo in servisiranje HP tiskalnikov velikega formata (Design Jet in Latex), prodajo in podporo HP računalniške opreme, vzdrževanje računalniških sistemov in podporo uporabnikom ter vpeljavo novih dejavnosti. »Postali smo uradni HP-jev partner za prodajo, podporo in servisiranje HP 3D tiskalnikov in tej dejavnosti pripisujemo strateško vlogo za razvoj našega podjetja v prihodnosti,« pove direktor.

S podjetjem HP sicer sodelujejo že več kot 20 let – je bila zato izbira CGS plus za slovenskega ponudnika njihovih 3D tiskalnikov logično nadaljevanje? Kot pravi Tomaž Dimnik, prodajni programi podjetja HP niso nujno povezani in vezani na iste prodajne kanale. »3D tiskanje je v okviru podjetja HP samostojna dejavnost, zato ni bilo direktno logično, da bodo 3D tiskanje ponudili nam. Splet okoliščin in seveda tudi naš renome pri HP je ob koncu leta 2017 pripeljal do prvih kontaktov, ki smo jih v slabem letu dni nadgradili do statusa uradnega zastopnika za prodajo, ob koncu leta 2018 pa smo dodali še servisni status. Tako smo sedaj polno certificirani partner HP za revolucionarno tehnologijo 3D tiskanja Multi Jet Fusion. Glavne prednosti te tehnologije so do desetkrat večja hitrost tiskanja v primerjavi z dosedaj znanimi metodami, trenutno najboljša kvaliteta proizvedenih plastičnih izdelkov, saj je natisnjena plastika vodotesna in zrakotesna, kvaliteta materiala pa ustreza standardom za izdelovanje serijskih izdelkov in ne zgolj prototipov, kar je veljalo do prihoda HP-ja na trg 3D tiskalnikov. Poleg tega tiskanje poteka brez dodatnih podpornih elementov, delovanje naprav pa je zelo čisto in operater pri delu ne potrebuje zaščitnih sredstev.«

Kot nadaljuje sogovornik, so prednosti tehnologije HP MJF še posebej prišle do izraza v času prekinjenih dobavnih verig in pomanjkanja pripomočkov v zdravstvu med krizo, ki je nastala zaradi COVID-19. »Veliko se je govorilo o zaščitnih maskah. Mnogo je bilo tudi poizkusov tiskanja teh mask s 3D tiskalniki. Razlika med maskami, izdelanimi z industrijskimi HP 3D tiskalniki v primerjavi z maskami, izdelanimi z namiznimi 3D tiskalniki, je predvsem v tem, da so maske, natisnjene s HP 3D tiskalniki zrakotesne. Med krizo se je tudi pokazalo, da je tehnologija 3D tiskanja zaradi krajšega cikla izdelave zelo primerna tudi za krizne čase, ko se pojavi hipna in nujna potreba. Z uporabo tehnologije HP MJF lahko proizvajalec hitro pride do končnega izdelka, saj za to ne potrebuje dodatnih orodij. Od 3D modela pridemo s 3D tiskanjem takoj do končnega izdelka.«

Kako pa HP 3D tiskalnike pozna in sprejema slovenska industrija? Tomaž Dimnik:

»Na slovenskem tržišču smo aktivno prisotni dobro leto. V tem času smo opravili preko 150 predstavitev delovanja tehnologije Multi Jet Fusion. Odziv slovenskih podjetnikov je zelo dober, večinoma so nad kvaliteto izdelkov navdušeni. V tem letu in pol smo pridobili tudi veliko specifičnega znanja o uporabi industrijskih 3D tiskalnikov v zahtevnejših primerih, kjer so zahtevana majhna odstopanja. Menim, da je predvsem potrebno spremeniti način razmišljanja pri snovanju 3D modela, ki ga želiš natisniti s 3D tiskalnikom. Tak model je drugačen od modela, ki je predviden za izdelavo po klasičnih metodah izdelave plastike. V tej smeri poteka sedaj glavnina naših aktivnosti.

V prihodnosti želimo ohraniti tudi ‘tradicionalne’ dejavnosti CGS plus, hkrati pa še razširiti znanja in ponudbo na področju industrijskega 3D tiskanja. Pričakujemo, da bo HP v letu dni predstavil 3D tiskalnik za kovine, ki bo na trgu pomenil podobno revolucijo, kot jo je ob predstaviti tehnologija Multi Jet Fusion za izdelavo plastičnih izdelkov.«