Autodesk Fusion360: Sestav in risba (Sklop B)

Opis tečaja:

Tečaj Autodesk Fusion360 smo zaradi obsega snovi in možnosti utrjevanja znanja, razdelili na dva ločena dela. Termin A je namenjen spoznavanju programa, oblikovanju skice in kosa. Drugi termin (B) vsebuje prikaz oblikovanja sestava in pripravi tehnične dokumentacije oz risbe. Možna je prijava na oba termina hkrati ali na posamezen sklop. Odvisno od želje in nivoja znanja tečajnika.

Na tečaju B bomo na praktičnih primerih predstavili sestavljanje komponent v sestavu, časovnico komponente in sestava, manipuliranje komponent v sestavu. Skupaj bomo pripravili tehnično dokumentacijo komponente in sestava ter prikazali možnosti, ki so uporabniku na voljo za pripravo detajlne tehnične risbe.

Kdo naj se udeleži tečaja?

Tečaj namenjamo novim in obstoječim uporabnikom programa Autodesk Fusion360, ki bi se radi naučili osnov in dobrih praks uporabe programa. Pripravili vas bomo za samostojno delo pri uporabi programa. Zaželeno je poznavanje dela v okolju Windows (datoteke, struktura map, kopiranje …)

Po potrebi tečaj B podaljšamo za en dan. Cena tečaja B nespremenjena.

Cilji izobraževanja?

 • Princip oblikovanja sestava (Od spodaj / Od zgoraj / Mešano)
 • Sestavljanje komponent v sestavu
 • Oblikovanje pod sestava
 • Orodja izbora 3D prostoru – Select tools
 • Manipuliranje komponent v sestavu
 • Delo s pregledovalnikom sestava – Browser
 • Barvanje komponent in določanje fizikalnih lastnosti
 • Priprava tehnične dokumentacije – risbe

Tečajniki prejmejo:

Udeleženci izobraževanja bodo po tečaju prejeli PDF zpis predavanja

Autodesk Fusion360: Sestav in risba (Sklop B)

Autodesk Fusion360: Od skice do kosa (Sklop A)

Opis tečaja:

Tečaj Autodesk Fusion360 smo zaradi obsega snovi in možnosti utrjevanja znanja, razdelili na dva ločena dela.

Termin A je namenjen spoznavanju programa, oblikovanju skice in kosa. Drugi termin (B) vsebuje prikaz oblikovanja sestava in pripravi tehnične dokumentacije oz risbe. Več o njem najdete na naših spletni strani namenjeni predstavitvi izobraževanj. Možna je prijava na oba termina hkrati ali na posamezen sklop. Odvisno od želje in nivoja znanja tečajnika.

Na tečaju A vam bomo na praktičnih primerih predstavili program kot tak, način njegovega delovanja, shranjevanje datotek v oblaku in lokalno. Predstavili vam bomo njegovo delovno okolje in uporabniški vmesnik, način dela z datotekami, sodelovanja skupine konstruktorjev na projektu. Naučili vas bomo risati skice z vsemi elementi črtovja, urejanje črtovja in kotiranja. Prikazali vam bomo kako oblikovati volumska telesa z uporabo različnih vrst gradnikov. Pojasnili vam bomo kako volumska telesa spremeniti v komponente oz. kose bodočega sestava. Poudarili vam bomo prednosti dela s parametri.

Kdo naj se udeleži tečaja? 

Tečaj namenjamo novim in obstoječim uporabnikom programa Autodesk Fusion360, ki bi se radi naučili osnov in dobrih praks uporabe programa. Pripravili vas bomo za samostojno delo pri uporabi programa. Zaželeno je poznavanje dela v okolju Windows (datoteke, struktura map, kopiranje …)

Cilji izobraževanja?

 • Seznanitev z delovnim okoljem programa Autodesk Fusion360
 • Način shranjevanja datotek, delo s projekti, knjižnica lastnih kosov
 • Nastavitve programa – Preferences
 • Delo brez internetne povezave
 • Oblikovanje projektov
 • Način dela v skupini – povabilo k projektu
 • Vse o skici
  • risanje črtovja
  • urejanje črtovja – Constraints
  • kotiranje
  • delovni gradniki
  • 3D skica
 • Izdelava volumskih teles
 • Uporaba parametrov za oblikovanje podobnih a različno velikih kosov
  • Razlaga: gradnik – telo – komponenta
 • Časovnica in strategije ustvarjanja
 • Pregledovalnik – Browser

Tečajniki prejmejo:

Udeleženci izobraževanja bodo po tečaju prejeli PDF zpis predavanja.

Autodesk Fusion360: Sestav in risba (Sklop B)

Autodesk Fusion360: Od skice do kosa (Sklop A)

Osnovni tečaj Autodesk Autocad Civil 3D

Osnovni tečaj CIVIL 3D

Program AutoCAD® Civil 3D® podpira BIM za izboljšano načrtovanje nizkogradnje, vodne in komunalne infrastrukture.

AutoCAD Civil 3D® je orodje za načrtovanje infrastrukturnih objektov, ki ga uporabljajo strokovnjaki, kot so krajinski arhitekti, geodeti in gradbeni inženirji. Civil 3D omogoča strokovnjakom infrastrukture, da ustvarijo nove in obstoječe načrte situacije, opravijo analizo in pripravijo poročila za te načrte ter gradbeno dokumentacijo.

Kdo naj se udeleži tečaja

Tečaj je namenjen vsem, ki pri svojem delu že uporabljate Autocad Civil 3D in tudi tistim, ki se želite seznaniti s produktom in prerazporediti svoj čas na projektu iz rutinske priprave dokumentacije na kreativno reševanje problemov.

Vsebina tečaja

 • spoznavanje delovnega okolja programa Civil 3D
 • splošne nastavitve programa
 • spoznavanje z objekti in njihovimi lastnostmi in stili
 • izdelava, urejanje ter uvoz in izvoz digitalnega modela terena
 • izdelava in urejanje horizontalnih osi in prečnih osi
 • izdelava vzdolžnega profila in načrtovanje nivelete
 • delo z “Assebly” in “Subassembly” (razumevanje, urejanje, kreiranje »Assemblies«, kreiranje »Subassemblies« iz polilinij)
 • izdelava koridorja ter izvoz 3D modela ceste v IFC format
 • izris prečnih prerezov
 • izračun količin po prečnih prerezih in izdelava poročil količin materialov
 • priprava točk za zakoličbo (razumevanje in ustvarjanje novih točk, izdelava popisa točk)
 • odkrivanje raznih “trikov” in “bližnjic”
 • Interoperabilnost z ostalimi Autodesk programi – (Navisworks, 3ds Max, Revit)

Autodesk Fusion360: Sestav in risba (Sklop B)

Autodesk Fusion360: Od skice do kosa (Sklop A)

Osnovni tečaj Autodesk Autocad Civil 3D

Delavnica Autodesk Revit

Program Autodesk Revit je zgrajen na tehnologiji BIM in izkorišča pojem parametričnega projektiranja, kar v grobem pomeni, da boste z enkratno izdelavo virtualnega modela zgradbe dobili prav vse informacije potrebne za izdelavo projekta. Iz modela tako lahko dobite vso dokumentacijo, od prerezov, tlorisov, do kosovnic in risb.

Da bi lahko začeli izkoriščati potenciale, ki jih ponuja program, smo za vas pripravili 4-urno delavnico, na kateri vas bomo popeljali skozi osnovne pristope dela s programom Revit in vas seznanili s triki, s katerimi bo vaše delo še enostavnejše in učinkovitejše.

Kdo naj se udeleži delavnice

Delavnica je namenjena vsem, ki pri svojem delu že uporabljate Revit in tudi tistim, ki se želite seznaniti s produktom in prerazporediti svoj čas na projektu iz rutinske priprave dokumentacije na kreativno reševanje problemov.

Cilji izobraževanja

 • Seznanitev s koncepti dela s programom Revit.
 • S pridobljenim znanjem boste v krajšem času kos zahtevnejšim nalogam.
 • Naučiti se raznih trikov in dobiti uporabne nasvete za hitrejšo kreacijo modela in urejanje projektne dokumentacije.
 • Seznaniti se s pravo uporabnostjo Revit-a – konsistentnost sprememb in koordinacija dela in arhitekturnih elementov skozi celoten projekt.

Vsebina delavnice

 • Spoznavanje delovnega okolja.
 • Orodja za pomoč pri risanju.
 • Izdelava mreže in delo z začasnimi kotami.
 • Pregled osnovnih arhitekturnih elementov (stene, stebri, strehe, plošče, okna …).
 • Osnovni ukazi za modeliranje in modeliranje osnovnih arhitekturnih elementov.
 • Pregled lastnosti in spreminjanje arhitekturnih elementov preko okna Element Properties.
 • Kaj so vezi v Revit-u?
 • Kotiranje.
 • Delo s pogledi (kreiranje 2D, 3D, urejanje, popisi).
 • Merila in izrisi na papir.

 

Autodesk Fusion360: Sestav in risba (Sklop B)

Autodesk Fusion360: Od skice do kosa (Sklop A)

Osnovni tečaj Autodesk Autocad Civil 3D

Delavnica Autodesk Revit

Nadaljevalni tečaj Autodesk Advance Steel

Autodesk Advance Steel je programsko orodje, razvito na platformi AutoCAD, namenjeno projektiranju jeklenih montažnih objektov. S programom projektanti hitro in enostavno ustvarijo kakovostno in natančno tehnično dokumentacijo ter pospešijo proizvodnjo jeklenih konstrukcijskih komponent. Advance Steel poenostavi proces modeliranja jeklenih konstrukcij z inteligentnimi funkcijami ter bogato knjižnico objektov.

Nadaljevalni tečaj Advance Steel je namenjen vsem, ki sodelujejo pri načrtovanju in proizvodnji jeklenih konstrukcij. Ta tečaj zajema napredna orodja in postopke, potrebne za preverjanje modela in izdelavo podporne tehnične dokumentacije za jeklene konstrukcije in njihove elemente. Vključeno je tudi oblikovanje popisov materialov, rezalnih popisov in NC proizvodnih datotek.

Predpogoj za udeležbo na tem tečaju sta poznavanje vsebine tečaja “Osnove Advance Steel” ter osnovno delovanje v operacijskem sistemu Windows (delo z datotekami – odpiranje in shranjevanje datotek, navigacija po diskih in mapah) ter poznavanje osnovnih računalniških pojmov. Poznavanje osnov dela v AutoCAD-u je zaželeno, ni pa nujno.

Vsebina tečaja (kratko)

 • Project Explorer in Model Browser
 • Določitev delovnega prostora
 • Preverjanje in analiza modela konstrukcije
 • Konfiguracija in oštevilčevanje modela
 • Izdelava, pregled in urejanje risb s procesom ustvarjanja risb
 • Prilagoditev predloge za liste
 • Uporaba različnih stilov za izvoz na list
 • Ustvarjanje in prilagajanje listov in popisov materialov (BOM)
 • Ustvarjanje datotek NC in DXF
 • Sodelovanje Autodesk Revit – Advance Steel

Kaj se boste naučili

 • Kako preveriti posege v model jeklenih konstrukcij
 • Kako preučiti jeklene spoje in težave pri modeliranju jeklenih konstrukcij
 • Kako dodeliti pozicije strukturnim elementom (oštevilčenje)
 • Kako narediti popise materialov, razreza in drugih poročil
 • Kako pripraviti delavniške in montažne risbe jeklenih konstrukcij
 • Kako urediti in prilagoditi načrte
 • Priprava NC / DStV / DXF datotek za proizvodnjo

Autodesk Fusion360: Sestav in risba (Sklop B)

Autodesk Fusion360: Od skice do kosa (Sklop A)

Osnovni tečaj Autodesk Autocad Civil 3D

Delavnica Autodesk Revit

Nadaljevalni tečaj Autodesk Advance Steel

Varjene konstrukcije v Autodesk Inventorju

Na tečaju bomo predstavili uporabniški vmesnik Inventorja z ukazi, ki so namenjenimi oblikovanju varjenih konstrukcij. Prikazali bomo princip oblikovanja teh konstrukcij, vrste zvarov ter prikaz varjenih konstrukcij v risbi.

Kdo naj se udeleži tečaja?

Tečaj namenjamo novim in obstoječim uporabnikom programske opreme Autodesk Inventor, ki bi se radi naučili pri uporabi modula za oblikovanje in dokumentiranje varjenih konstrukcij.

Zaželeno je poznavanje dela v okolju Windows in osnove dela s programom Excel.

Cilji izobraževanja

 • Seznanitev z delovnim okoljem programa Autodesk Inventor – modul Zvari;
 • Usposabljanje za samostojno oblikovanje varjenih konstrukcij na podlagi praktičnih primerov;
 • Kako Inventor obravnava varjeno konstrukcijo
 • Tehnološki postopki priprave, izdelave iz dodelave varjene konstrukcije
 • Predstavitev ukazov modula Zvari;
 • Vrste zvarov v Inventorju;
 • Zvari v risbi.

 

Tečajniki prejmejo

Udeleženci izobraževanja bodo na tečaju prejeli poosebljen PDF izpis predstavitve, ki jim bo v pomoč pri kasnejšem delu s programom.

Autodesk Fusion360: Sestav in risba (Sklop B)

Autodesk Fusion360: Od skice do kosa (Sklop A)

Osnovni tečaj Autodesk Autocad Civil 3D

Delavnica Autodesk Revit

Nadaljevalni tečaj Autodesk Advance Steel

Varjene konstrukcije v Autodesk Inventorju

Strategije dela z obsežnimi sestavi v Autodesk Inventorju

Težko je določiti kdaj gre za delo z “Obsežni sestavi”. Odvisno od računalniške opreme, se lahko delo v Inventorju upočasni že po odprtju sestava z nekaj deset kosi, lahko pa se to zgodi uporabniku, ki uporablja tisoč in več kosov. Obsežni sestavi z množico podatkov, ki jih mora obdelovati računalnik, zelo bremenijo njegov procesor kakor tudi spomin RAM. Glede na starost in zmogljivost razpoložljivega računalnika lahko delo z obsežnim sestavom predstavlja velik izziv z zastoji. Na tečaju bomo predstavili kako Inventor obravnava sestav, kako pripraviti računalnik za delo z obsežnimi sestavi. Prikazali bomo načine za poenostavitev sestava, da bi le ta zasedel čim manj spomina RAM. Opisali bomo strategije priprave sestavov in funkcije Inventorja namenjene delu z obsežnimi sestavi. Poenostavitve prikaza sestava so uporabne v primeru potrebe po zaščiti avtorskega dela in takrat, ko prikaz detajlov sestava ni potreben.

Govorili bomo o načinih za pohitritev izrisa takih sestavov, ki so procesorsko najbolj zahtevni.

Kdo naj se udeleži tečaja?

Tečaj namenjamo obstoječim uporabnikom programske opreme Autodesk Inventor, ki oblikujejo obsežne sestave ali se pri delu s sestavi srečujejo z upočasnjenim delovanjem računalnika. Tečaj bo več kot dobrodošel za vse, ki se pri svojem delu s sestavi srečujejo z omejitvami računalniške opreme (hitrost procesorja, velikost RAM-a). Zaželeno je poznavanje dela v okolju Windows in osnove dela s programom Excel.

Cilji izobraževanja

 • Razlaga datotečnega sestava Inventorja;
 • Kako Inventor išče datoteke sestava;
 • Nasveti za pripravo in vzdrževanje računalnika za delo z obsežnimi sestavi;
 • Strategija priprave Projektne datoteke;
 • Strategije prikaza obsežnega sestava;
 • Ukazi za poenostavitve prikaza sestava – razbremenitev RAM-a;
 • Ukazi za okrnjeni prikaz obsežnega sestava – skrivanje detajlov;
 • Strategija za hiter izris obsežnega sestava – Risba;

Tečajniki prejmejo

Udeleženci izobraževanja bodo na tečaju prejeli poosebljen PDF izpis predstavitve, ki jim bo v pomoč pri kasnejšem delu s programom.

Autodesk Fusion360: Sestav in risba (Sklop B)

Autodesk Fusion360: Od skice do kosa (Sklop A)

Osnovni tečaj Autodesk Autocad Civil 3D

Delavnica Autodesk Revit

Nadaljevalni tečaj Autodesk Advance Steel

Varjene konstrukcije v Autodesk Inventorju

Strategije dela z obsežnimi sestavi v Autodesk Inventorju

Palične konstrukcije v Autodesk Inventorju

Na tečaju vam bomo predstavili uporabniški vmesnik Inventorja z ukazi, ki so namenjeni oblikovanju in urejanju paličnih konstrukcij.Prikazali bomo oblikovanje paličnih konstrukcij na osnovi 2D in 3D skic kakor tudi s pomočjo parametrično vodenih skeletnih 3D volumnov – modelov. Predstavili bomo kako v svoj prid izkoristiti parametrični pristop in na ta način oblikovali družino sličnih a različno velikih izdelkov. Oblikovali bomo lastni profil paličja in prikazali kako ga zapisati v knjižnico profilov. Uporabili ga bomo na geometriji. Predstavili bomo ukaze za oblikovanje in urejanje paličja kakor tudi osnove trdnostnega preračuna palične konstrukcije. Paličje bomo prikazali v risbi in pripravili tabelo profilov.

Kdo naj se udeleži tečaja?

Tečaj namenjamo novim in obstoječim uporabnikom programske opreme Autodesk Inventor, ki bi se radi naučili osnov in dobrih praks pri uporabi modula za oblikovanje in dokumentiranje paličnih konstrukcij.

Zaželeno je poznavanje dela v okolju Windows in osnove dela s programom Excel.

Cilji izobraževanja

 • Seznanitev z delovnim okoljem programa Autodesk Inventor – modul Palične konstrukcije;
 • Usposabljanje za samostojno oblikovanje paličnih konstrukcij na podlagi praktičnih primerov;
 • Prednosti in prikaz parametričnega pristopa;
 • Predstavitev ukazov modula Palične konstrukcije;
 • Urejanje palične konstrukcije;
 • Priprava lastnega profila paličja in zapis v knjižnico;
 • Palične konstrukcije v risbi s tabelo profilov;

 

Tečajniki prejmejo

Udeleženci izobraževanja bodo na tečaju prejeli poosebljen PDF izpis predstavitve, ki jim bo v pomoč pri kasnejšem delu s programom.

Autodesk Fusion360: Sestav in risba (Sklop B)

Autodesk Fusion360: Od skice do kosa (Sklop A)

Osnovni tečaj Autodesk Autocad Civil 3D

Delavnica Autodesk Revit

Nadaljevalni tečaj Autodesk Advance Steel

Varjene konstrukcije v Autodesk Inventorju

Strategije dela z obsežnimi sestavi v Autodesk Inventorju

Palične konstrukcije v Autodesk Inventorju

Osnovni tečaj AutoCAD za študente FGG

Osnovni tečaj AutoCAD je namenjen vsem tistim, ki se želijo seznaniti in se naučiti delati z najbolj razširjenim programom za 2D in 3D načrtovanje. Na tečaju AutoCAD-a bodo udeleženci spoznali metode dela in orodja za izdelavo 2D tehnične dokumentacije. V teku tečaja se bodo udeleženci naučili risati in urejati elemente, se seznanili z orodji za dokumentacijo načrtov in se naučili pravilnega in učinkovitega pristopa pri risanju. Udeleženci po končanem izobraževanju znajo načrt tudi izrisati na tiskalnik z uporabo tehnike Layout.

Vsebina tečaja

 • spoznavanje delavnega okolja programa AutoCAD
 • splošne nastavitve programa
 • seznanitev z osnovami dvodimenzionalnega risanja
 • ukazi za risanje
 • delo z ukazi za urejanje narisanih elementov (copy, move, rotate, fillet …)
 • delo z ravninami
 • kotiranje, šrafiranje, pisanje besedila
 • uporaba in izdelava blokov
 • izris risbe na tiskalnik
 • odkrivanje raznih “trikov” in “bližnjic”

Tečajniki prejmejo

Udeleženci tečaja prejmejo skripto »Osnove programa AutoCAD«.

Autodesk Fusion360: Sestav in risba (Sklop B)

Autodesk Fusion360: Od skice do kosa (Sklop A)

Osnovni tečaj Autodesk Autocad Civil 3D

Delavnica Autodesk Revit

Nadaljevalni tečaj Autodesk Advance Steel

Varjene konstrukcije v Autodesk Inventorju

Strategije dela z obsežnimi sestavi v Autodesk Inventorju

Palične konstrukcije v Autodesk Inventorju

Osnovni tečaj AutoCAD za študente FGG

Osnovni tečaj Autodesk Revit za študente FGG

Program Autodesk Revit je zgrajen na tehnologiji BIM in izkorišča pojem parametričnega projektiranja, kar v grobem pomeni, da boste z enkratno izdelavo virtualnega modela zgradbe dobili prav vse informacije potrebne za izdelavo projekta. Iz modela tako lahko dobite vso dokumentacijo, od prerezov, tlorisov, do kosovnic in risb.

Da bi lahko začeli izkoriščati potenciale, ki jih ponuja program, smo za vas pripravili dvanajst urni začetni tečaj na katerem vas bomo popeljali skozi osnovne pristope dela s programom Revit in vas seznanili s triki, s katerimi bo vaše delo še enostavnejše in učinkovitejše.

Kdo naj se udeleži tečaja

Tečaj je namenjen vsem, ki pri svojem delu že uporabljate Revit in tudi tistim, ki se želite seznaniti s produktom in prerazporediti svoj čas na projektu iz rutinske priprave dokumentacije na kreativno reševanje problemov. Izobraževanja se lahko udeležijo študenti FGG.

Cilji izobraževanja

 • Seznanitev s koncepti dela s programom Revit;
 • S pridobljenim znanjem boste v krajšem času kos zahtevnejšim nalogam;
 • Naučiti se raznih trikov in dobiti uporabne nasvet za hitrejšo kreacijo modela in urejanje projektne dokumentacije;
 • Seznaniti se s pravo uporabnostjo Revit-a – konsistentnost sprememb in koordinacija dela in arhitekturnih elementov skozi celoten projekt.

Vsebina tečaja

 • Spoznavanje delovnega okolja
 • Orodja za pomoè pri modeliranju
 • Pregled in modeliranje osnovnih arhitekturnih in gradbenih elementov (stene, stebri, strehe, plošèe, okna, nosilci…)
 • Pregled lastnosti in urejanje elementov
 • Osnove dela z armaturo
 • Medsebojne relacije elementov
 • Kotiranje
 • Delo s pogledi (kreiranje 2D, 3D, urejanje, popisi)
 • Merila in izrisi na papir

Tečajniki prejmejo

Udeleženci izobraževanja bodo na tečaju prejeli skripto »Osnove programa Autodesk Revit«, ki bo udeležencem v pomoč pri kasnejšem delu s programom.

Privacy Preference Center

X